Chimaera

Kateri proizvajalec avtomobilov izdeluje himero?
Kakšen avto je himera?Ali je TVR Chimaera dobra naložba?Ali se TVR avtomobili še izdelujejo??Kaj pomeni Chimaera?Ali himera odlaga jajca?Ali so TVR a...