Pokritost

What does comperhensive and collision means?
Collision coverage helps pay to repair your car if it's damaged in a collision with another vehicle or object, such as a fence. ... Comprehensive is a...
If you get an auto loan from the bank do you need full coverage?
Banks and lenders require minimum coverage for a financed car, usually in the form of a full coverage policy that combines comprehensive, collision, a...
Če je vaš avto plačan v celoti, potrebujete polno zavarovanje?
Da, vsak, ki financira vozilo, mora imeti polno zavarovanje avtomobila za celotno življenjsko dobo svojega posojila. Posojilodajalec je tehnično še ve...