Povpraševanje

Kateri so dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje po avtomobilih?
Ekonomija Q&O: Kateri gospodarski dejavniki vplivajo na povpraševanje po novih avtomobilih? Moč poslovnega povpraševanja po novih vozilih. ... Re...
Kaj bi se zgodilo, če bi se vse več odločalo za nakup avtomobilov?
Kakšne bodo posledice povečanega števila vozil na nas?Zakaj so avtomobili tako pomembni?Kako bi vplivalo na povpraševanje po avtomobilih?Kaj se bo zg...
Razlika med elastičnim in neelastičnim povpraševanjem?
Elastično povpraševanje pomeni, da se količina povpraševanja znatno spremeni, ko se spremeni drug ekonomski dejavnik (običajno cena blaga ali storitve...