dioksid

Kaj je škodljivi plin, ki izhaja pri vožnji avtomobilov?
Emisije toplogrednih plinov V vozilih je glavni toplogredni plin ogljikov dioksid (CO2), vendar vozila proizvajajo tudi toplogredna plina dušikov oksi...