Emisije

Kaj je testiranje IM-240?
Inšpekcijski pregled & Vzdrževalni vozni cikel IM240 Preskus IM240 je razpored dinamometra na šasiji, ki ga je razvila in priporočila ameriška age...
Kateri predmet ni del emisijskega sistema?
Kateri so deli emisijskega sistema?Kaj je sistem za nadzor emisij vozila?Kakšne so največje emisije izpušnih plinov iz motorja?Kaj je problem emisijs...
Ali je varna vožnja, če sveti lučka za emisije?
Torej, ali je varno voziti s prižgano lučko za nadzor emisij? Da, dokler je prižgana edina lučka, vam ni treba skrbeti za svojo varnost. Zakaj moj avt...
Why does the emission light come on in a car?
Most of the time, when an Emissions Light comes on, it is due to either a sensor or a problem with the exhaust gas recirculation valve. It is also pos...
What can cause an emissions light to come on?
Most of the time, when an Emissions Light comes on, it is due to either a sensor or a problem with the exhaust gas recirculation valve. It is also pos...
Do you have to renew your license plates in Illinois if your car hasn't passed the emissions test or if it's not drivable?
You cannot renew your car's registration if you do not take an emissions test. Can I renew my plates without emissions in Illinois?Is there an extensi...
Should you get your car emissions tested before you sell it?
It is the seller's responsibility to obtain the inspection. This is a consumer protection for the buyer. The seller must provide the emissions inspect...
Does a 1999 car need a emission test?
For example, a 1999 model year vehicle would be exempt from obtaining an emissions inspection starting Dec. 1. The following year a 2000 model year ve...
What does car emissions contain?
The majority of vehicle exhaust emissions are composed of carbon dioxide, nitrogen, water vapor, and oxygen in unconsumed air. Carbon monoxide, unburn...