Inventar

Objective of inventory control?
Objectives of Inventory Control To keep inactive, waste, surplus, scrap and obsolete items at the minimum level. To minimize holding, replacement and ...
Katere so nekatere prednosti in slabosti sistema za pravočasno?
Prednosti in slabosti pravočasnostipreprečevanje prekomerne proizvodnje.minimiziranje čakalnih dob in stroškov prevoza.varčevanje z viri z racionaliza...