pismo

Kakšno je drugo ime male črke?
Kaj je druga beseda za malo črko?male črkemajhenmale črkeuncialmajusculerunagrafempokrovčekabecedni znakpismo Kaj so male črke v angleščini?Kakšno je ...
In a business letter what punctuation mark is placed after the greeting?
Here's the correct punctuation: a comma for a personal letter, a colon for a business letter, and either punctuation mark in an email. (The colon is f...
Whats a car that starts with a?
Makes that start with the letter A: Alpine. Armstrong Siddeley. Asia. Aston Martin. What car logo is the letter A?What is a Citroen car?What car brand...
What do you take to school 3 letters?
What is a 3 letter word?How many 3 Letter words are there in English?What is a letter school?What is the most common 3 letter word?How do you write 3...
Katere živali imajo 3 črke z O kot srednjo črko?
Ali lahko poimenujete živali, ki so napisane s tremi črkami?% Pravilnomačka94.1 %pes92.8 %prašič70.3 %podgana69.1 % Katera ptica ima ime s 3 črkami?Ka...
What are words that start with the letter i?
I (pronoun)ice (noun)idea (noun)ideal (noun)ideal (adjective)identical (adjective)identification (noun)identify (verb) What is a 4 letter word startin...
Example of Letter for car transfer of title?
How do I write an authorization letter for my car?What is a gift letter for a car?How do you change car ownership?What is ownership transfer?How do I...
Športni avtomobili, ki se začnejo s črko n?
Znamke avtomobilov, ki se začnejo s črko NNash-Healey. Nash-Healey je bil dvosedežni športni avtomobil, ki ga je zasnoval in razvil Nash Motors v sode...
Kaj pomeni BCL pri uvozu in izvozu?
Kaj je BCL pri pošiljanju?Kaj je izvoz BCL?Kateri izrazi se uporabljajo v trgovini?Kako LC deluje pri pošiljanju?Kakšni so plačilni pogoji L C?Kaj je...