Priložnost

Kolikšen je oportunitetni strošek, če bi redko univerzitetno zemljišče namenili parkiranju avtomobilov?
Kako oportunitetni stroški kažejo pomanjkanje?Kako se izračuna oportunitetni strošek?Kaj je resničen življenjski primer oportunitetne cene?Zakaj so p...