Plačilo

Kakšni so povprečni stroški za odvzem avtomobila?
Koliko je provizija za repo?Ali se lahko pogajate o pristojbinah za odvzem?Koliko časa traja odvzem avtomobila?Koliko plačil zamuja pred odvzemom avt...
Ali je zakonito repo avtomobila le 5 tednov od nakupa 500 gotovine navzdol in je bilo plačanih 1000 dodatkov za menjavo in opravljeno prvo dvotedensko plačilo?
Koliko mesecev morate zamujati s plačilom avtomobila pred repo?Ali lahko vrnete avto v Carmart?Koliko negativnega lastniškega kapitala lahko prevzame...
Ali je mogoče vaš avto odvzeti, če plačilo zamuja dva tedna?
Če ste zamudili plačilo avtomobilskega posojila, brez panike – ukrepajte hitro. Dve ali tri zaporedna zgrešena plačila lahko privedejo do odvzema, kar...
Ali lahko zakonito opravite delna plačila za vaše avtomobilsko posojilo?
Ali lahko opravite delno plačilo posojila za avto?Ali lahko plačam del plačila za avto?Kaj se zgodi, če plačate samo del plačila za avto?Ali so kazni...
How long can a bank take to reposses your car?
In many states, your lender has the right to repossess your car after you've missed only one payment. Many lenders will give you more time, though, an...
Is there a time limit for stopping payment on a personal check?
At most banks, stop payment orders last for six months from the date of your original request. If the check isn't located by the end of that period, i...
How late does your payment have to be before your car can be repossessed in Florida?
Florida state laws govern the Florida car repossession process. Florida Title 33, Section 537.012, specifically governs car repossessions. There are a...
How many payments do you have to miss before your car can be repo?
Two or three consecutive missed payments can lead to repossession, which damages your credit score. And some lenders have adopted technology to remote...
I bought a car they put a lien against itif you miss payment can they come take the car?
How does a lien holder repossess a car?Can finance company take my car?How many missed payments before car is repossessed?Can a car be tracked for re...