Prevzeto

Ali lahko prihranite denar z nakupom odvzetega avtomobila?
Nakup odvzetih avtomobilov je lahko odličen način za prihranek denarja. Kupci lahko pogosto kupijo vozilo po ceni, nižji od poštene tržne vrednosti. ....
Če je bil vaš avto danes zasežen, vendar ste pripravljeni odplačati preostanek, ali imate dobre možnosti, da boste avto dobili nazaj?
Kaj se zgodi, če odplačam repo?Ali lahko poravnate dolg za avto repo?Ali morate še vedno odplačati svoj avto, če vam ga odvzamejo?Kakšna je razlika m...
Če je bil en avto zasežen in plačujete z drugim avtomobilom, ali lahko vzamejo vaš edini avto, čeprav dolgujete zanj?
Ali lahko financirate še en avto po odvzemu?Ali lahko izterjevalci vzamejo financiran avto?Ko je avto zasežen Ali še vedno dolgujete denar??Kaj se zg...
Leinholders imajo torej pravice do stereo in novih avtomobilskih delov, če je treba avto vzeti v last in originalov ni več?
Lastnik zastavne pravice ima pravico do "celega" avtomobila in če delovni deli in/ali dodatki, ki so bili na avtu, ko je bilo posojilo izposojeno, zda...
Kaj lahko storite, če ste izgubili službo in je bil vaš avto odvzet približno 2 meseca po tem, ko ste ga kupili?
Kakšni so zakoni o vrnitvi posesti v Gruziji?Kaj se zgodi, če vam avto dvakrat zasežejo?Ali lahko dobite posojilo FHA z odvzemom avtomobila?Kakšni so...
Kako dolgo lahko v Gruziji ostanete brez plačila za avto?
Večina dolgov v Gruziji ima štiriletni zastaralni rok, kot so zdravstveni dolg, dolg kreditnih kartic in avtomobilska posojila. Koliko mesecev lahko z...
V katerih urah se lahko vozilo odvzame v ga?
Ni določene časovne omejitve, kdaj lahko vaš avto odvzamete, če ste zamudili posojilo. Tehnično gledano, ko zamujate s plačilom avtomobila celo en dan...
When a car is repossessed and sold at auction in NJ how will this auction be handled and can you find this info anywhere?
When a car is repossessed and sold at auction?Do repos go to auction?When a car gets repossessed Where does it go?What happens when your car gets rep...
Can they garnish your pay for a car you have asked them to repossess because it has had many problems and now needs a transmission?
Do you still have to pay for a repossessed car?Can car loan garnish your wages?What are the repossession laws in Georgia?How long does a finance comp...