ostanki

Kako najti odlagališče na vašem območju, ki bo plačalo z gotovino za star avto?
Ali lahko dobite denar na odlagališču?Koliko odpadki plačajo za avtomobile, ki tečejo?Kaj storiti z avtomobilom, ki ga ni vredno popraviti?Ali je Car...
Koliko je vredna odpadna kovina iz avtomobilskih vrat?
Ali lahko odstranim avtomobilska vrata?Kaj je najbolj dragocen del na avtomobilu?Ali lahko dobim denar za stare avtomobilske dele?Kolikšen je največj...
How much is scrap metal worth per pound?
- Ferrous metal (most common)- $195/ton or approximate 10 cents per pound or $10 per 100 pounds - #1 Bare Copper – $2.85/lb For copper with the shield...
What are facts about the scrap yard magnet?
A Scrap Heat Magnet is a magnet that is used to transport metal scrap in a junkyard. It can only lift things that are magnetic. The scrap heap magnet ...
Where I can sell my Scrap Car in Brisbane?
How much do you get for scrapping a car Australia?Where is the best place to scrap a car?What is a scrap car worth?Are cars worth anything for scrap?...
Where can one find car removal companies?
What is the cost of scrapping a car?How does the Clunker Junker work?When should you scrap a car?What is vehicle scrap policy?Is it better to scrap a...
Which companies offer the most cash for junk or scrap cars?
Who pays the most for scrap cars?How can I scrap my car for the most money?How much is a junk car really worth?How much do junkyards pay for cars tha...
Where can one sell their junk car for cash?
How much is a junk car really worth?Do you get money when you scrap a car?How much do junkyards pay for cars that run?How do I scrap my car without l...
Can you get money from a scrap dealer for scrap cars?
Under the Scrap Metal Dealers Act, introduced last October to combat metal theft, particularly copper from railway lines, it is illegal for anyone to ...