Dead

How do you play multiplayer in dead island?
Simply press left on the d-pad and you will hop into the host's game. Since you both have the same story progress, everything that happens will occur ...
What is the meaning of tdc concerning a engine?
TDC – Top Dead Centre is traditionally the position of an internal combustion engine's piston when it is at the very top of its stroke. BDC – Bottom D...
What is top dead center on cars?
Top dead center is the position of an engine's piston when it is at the very top of its stroke. The piston has moved up towards the top dead center. T...
Kaj je pred spodnjo mrtvo točko?
V batnem motorju je mrtva točka položaj bata, v katerem je bodisi najbolj oddaljen ali najbližji ročični gredi. Prvi je znan kot Top Dead Center (TDC)...
Kako se imenuje avto, ki pobere trupla?
Pogrebni voz je veliko vozilo, zlasti avtomobil, ki se uporablja za prevoz telesa pokojne osebe v krsti/skrinji na pogrebu, budnici ali spominski slov...
Kaj je zgornja mrtva točka pri kompresijskem gibu na motorju Z24i?
Je TDC pri kompresijskem gibu?Kaj je zgornja mrtva točka?Ali morajo biti vsi ventili zaprti pri TDC? Je TDC pri kompresijskem gibu?Kot splošna refer...
Kako se imenuje transport, ki prevaža mrtve ljudi?
Pogrebni voz je veliko vozilo, zlasti avtomobil, ki se uporablja za prevoz telesa pokojne osebe v krsti/skrinji na pogrebu, budnici ali spominski slov...
Kaj je zgornja mrtva točka in spodnja mrtva točka v batu vozil?
TDC – Top Dead Center je tradicionalno položaj bata motorja z notranjim zgorevanjem, ko je na samem vrhu svojega hoda. BDC – Bottom Dead Center je nas...