Človek

Which two word are things that humans do?
What do all humans have in common?What kind of word is human?What is prefix of human?Who is a human person?What it means to be human?What is an examp...
What is the word which describes attributing human emotions to animals?
Anthropomorphism is a literary device that assigns human characteristics to nonhuman entities like animals or inanimate objects. Examples of anthropom...
Kakšne so človeške dejavnosti, ki vplivajo na okolje?
Ljudje vplivajo na fizično okolje na več načinov: prenaseljenost, onesnaževanje, kurjenje fosilnih goriv in krčenje gozdov. Takšne spremembe so sproži...